marijkemerkenarchitectenstudio_logo
epc

. ARCHITECT

. EPB-VERSLAGGEVER 

. VENTILATIEVERSLAGGEVER

. ENERGIEDESKUNDIGE TYPE a
Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) geeft in één oogopslag informatie over het energieerbruik van een woning/wooneenheid

Van zodra de wooneenheid (huis, appartement, studio, ...) te koop en/of te huur wordt aangeboden, dient de eigenaar het EPC te kunnen voorlegen.

Op deze manier krijgen kandidaatkopers of -huurders een beeld van de actuele energiescore van de woonst en krijgt men ook tips hoe de woning energetisch kan verbeterd worden. 


De energiescore wordt berekend op basis van de karakteristieken van de woning/wooneenheid.

Bijvoorbeeld: de aanwezigheid en kwaliteit van isolatie in vloer, muren en dak, de zuinigheid van technieken, de aanwezigheid energiezuinige technieken (zoals zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp,...).


Omdat de energiescore het energieverbruik per m² woonoppervlak/jaar weergeeft zijn de resultaten van verschillende woningen perfect onderling vergelijkbaar.


Daarnaast geeft het EPC ook een aantal energiebesparende adviezen.

Deze adviezen zijn informatief en sensibiliserend van aard en moeten niet verplicht uitgevoerd worden.

Aanvullende worden er ook prijsindicaties aangegeven. We komen eerst ter plaatse om de woning/wooneenheid te inspecteren.

We verwerken daarna de opgemeten gegevens/vaststellingen in een speciaal softwareprogramma..

Hieruit wordt de energiescore berekend en wordt het EPC opgemaakt.

We ondertekenen het EPC en overhandigen het aan de aanvrager.


Bij verhuur wordt het certificaat overhandigd aan de verhuurder en zal de (kandidaat-)huurder een kopie ontvangen van de verhuurder.

Bij verkoop wordt het EPC aan de eigenaar (verkoper) overhandigd.

Het EPC is 10 jaar geldig, ook als de woning/wooneenheid intussen opnieuw wordt verkocht of verhuurd.Wanneer u over 1 of meedere van onderstaande documenten beschikt, kan u deze best klaar houden wanneer we ter plaatse komt voor de opmaak van het EPC.

Hoe meer documenten u kan verzamelen/vermaken, hoe nauwkeuriger het EPC kan opgemaakt worden. 

Deze documenten zijn echter niet verplicht, maar zullen wel zorgen voor een realistischer eindresultaat. 


We kunnen desgevallend ook een inspectie uitvoeren zonder volgende documenten:

 

     . De bouwplannen van de wooneenheid

     . De bouwvergunning / jaar van vergunningsaanvraag

     . Eventueel jaartallen van latere verbouwings- / verbeteringswerken

     . Facturen van isolatiematerialen (vloerisolatie, spouwisolatie, dakisolatie, type binnenmuursteen, …)

     . Facturen van de ramen / beglazing, de verwarmingsketel, vernieuwing van de boiler, …

     . Technische documentatie van de verwarmingsinstallatie

     . Lastenboek, meetstaat van de architect, …

     . Overige originele facturen van geregistreerde aannemers of van aangekocht bouwmateriaal / renovaties, …

     . "as-built" plan dat aangeeft hoe de woning / wooneenheid effectief gebouwd werd. (dit kan afwerken van het oorspronkelijk plan)

     . Vaststellingn uit werfverslagen, postinterventiedossieren of vorderingsstaten

     . Een vroeger afgeleverd EPC

     . Een vroegere EPB-aangifte

     . Subsidieaanvragen bij de Vlaamse Overheid

 

Indien een appartement verwarmd wordt met een gemeenschappelijke verwarmingsketel, dienen we op de datum van afspraak toegang te hebben tot de gemeenschappelijk stookruimte.


Hoe meer info u ons kan bezorgen, hoe correcter wij de berekeningen kunnen uitvoeren, hoe gunstiger het EPC.