marijkemerkenarchitectenstudio_logo
epb

. ARCHITECT

. EPB-VERSLAGGEVER 

. VENTILATIEVERSLAGGEVER

. ENERGIEDESKUNDIGE TYPE aEen belangrijk onderdeel van het (ver-)bouwproces is de EPB-wetgeving.

Dit is niet meer weg te denken uit het bouwverhaal.


Omdat een externe verslaggever extra tijd binnen het proces inneemt, voeren wij ook graag de EPB-studie voor jullie uit.

Tijdens het ontwerpproces kan al rekening mee gehouden worden en kunnen we samen het "optimum" tussen ontwerp en technieken realiseren.


Ook voor externe EPB-studie(s), kan er contact met ons opgenomen worden.


Vanaf heden zijn we ook in de mogelijkheid om een totaalpakket te offreren voor uw project:

epb-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, veiligheidcoördinatie, rioleringskeuring en blowerdoortest.


We werken hier samen met een vaste partner.


Om te zien of uw project dient te voldoen aan de EPB-eisen: check volgende link:

01 Voor de start van de werken:

Wij dienen uw startverklaring met voorafberekening in bij het VEA (Vlaams Energie Agentschap),hetgeen minstens 8 dagen voor de start van de werkzaamheden moet gebeuren.


Wij leveren de voorberekening af in de vorm van een uitgebreid advies.

In dit advies staat duidelijk beschreven of de voorlopig gekozen (isolatie)materialen en technieken in orde zijn om te voldoen aan de verplichte EPB-eisen en waar er eventueel dient te worden bijgestuurd.


Wij geven u onze EPB-vragenlijst mee, zodat u perfect op voorhand weet welke documenten en gegevens wij nodig hebben om, na voltooiing van uw bouwwerk, de EPB- eindaangifte te kunnen indienen.02 Tijdens de werken:

Wij adviseren u verder tijdens uw bouwproces op alle vlakken.03 Na beëindiging van de werken / ingebruikname van het gebouw:

Wij brengen uw EPB-eindverslag in orde en overhandigen u het EPB-certificaat met bijbehorende documenten nadat u ons geïnformeerd heeft dat de werken beëindigd zijn/de woning ingebruik genomen werd.

EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat.

De doelstelling die gepaard gaat met de energie wetgeving, is om de energieprestatie van nieuwbouw of nog te renoveren gebouwen in Vlaanderen te verbeteren.

We trachten steeds een evenwicht te vinden tussen de geldende EPB-eisen en het beschikbare (ver-)bouwbudget.


Tijdens de werken houdt u zoveel mogelijk documentatie/facturen bij over de gebruikte materialen en toegepaste technieken.


Wordt de woning (terug) in gebruik genomen na voltooiing van de werken, dan moet er binnen de 6 maanden een definitieve herrekening opgemaakt worden.

De EPB-verslaggever dient op de hoogte gebracht te worden van de ingebruikname en/of beëindiging van de werken.

Met deze herrekening wordt een definitieve EPB-aangifte opgemaakt door de EPB-verslaggever. Hiervoor wordt er gekeken naar de uitgevoerde situatie van de woning.

De bekomen resulaten in deze EPB-aangifte zijn bepalend voor premie-aanvragen en eventuele kortingen op onroerende voorheffing.


voor meer info omtrent de korting op de onroerende voorheffing - check volgende link: https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-energiezuinige-gebouwen